Välkommen till Årstadals Båtklubb!

Välkommen till Årstadals Båtklubb!
Hur får man då en båtplats i Årstadals Båtklubb? Jo, bli först medlem i klubben, då ställs du i vår kö för båtplats.

Klicka här för att fylla i medlemsansökan.

Hur lång kötiden blir beror på flera variabler, bl a hur många medlemmar som lämnar klubben och vilken sorts båt du har.

Frågor på det?

Jimmy Lena
Frågor om båtplats:
Hamnkaptenen
Frågor om vinterplats:
Slipbasarna
Frågor om ekonomi:
Kassören

2017-05-08 20:11:57 adbk

Påminnelse om att boka era nattvaktspass!

Ni medlemmar som ej ännu bokat era nattvaktspass för sommaren, vill vi påminna att passen skall vara bokade senast den dag Ni sjösätter båten. Bokningen stängs efter städdagen 16 Maj.

Bokningen sker på BAS – Svenska Båtunionens Administrativa System.
Logga in på sidan: http://sbu.cloudapp.net/

Som vanligt gäller 3 st. vaktpass om du går själv, 2 pass om du tagit med en medhjälpare och endast 1 pass om du inte har bryggplats, utan en kajak. Har du varken båt, kanot eller kajak, så går du förstås inte nattvakt alls.

Om du inte haft möjlighet att själv välja tider kommer du att tilldelas 3 enkelpass av nattvaktsombuden.

Utebliven vakttjänstgöring debiteras med 1000 kr/pass.

OBS! I klubbhuset ligger en loggbok, det viktigt att du visar att du genomfört ditt vaktpass med att signera den. Anteckna också gärna om det hänt något anmärkningsvärt under natten.

Har du frågor tveka inte att höra av dig till oss!

Vi kommer även att finnas på plats i klubbstugan mellan kl. 8.00 – 12.00 vid sjösättningen på lördag 13 maj för de som behöver hjälp med att boka sina pass eller har frågor.

Med Vänliga Hälsningar
Nattvaktsombuden
nattvakt@arstadalsbatklubb.se

Posted in: Gå nattvaktTagged in: nattvakt Read more... 0 comments

Årstadals Båtklubb bildades den 9 maj 1948. Klubben är naturskönt belägen vid Årstavikens södra strand. Hamn och uppläggningsområde ligger på ömse sidor om den åmynning som givit Årsta dess namn. Årsta skrevs tidigare Aros, som betyder åmynning.

Med sitt centrala läge kan klubbens medlemmar välja att åka inåt Mälaren eller ut i skärgården, eller varför inte in till någon av sjökrogarna inne i stan.