Anmäl ändrade uppgifter

UPPDATERA DINA KONTAKTUPPGIFTER

Har du fått ny mejl-adress? Har du flyttat eller bytt båt?
Logga in i BAS och uppdatera dina uppgifter.