ORDNINGSREGLER

Samtliga grindar ska hållas låsta, öppnar en grind får du hålla den under uppsikt till du kan låsa den igen.

Medlem ansvarar för sina gäster.

Parkera alltid på slipplan. Du får bara ta ner bilen till hamnplan om du ska lasta i/lasta ur båten och det är för tungt för att bära från slipplan. Att lämna kvar bilen nere vid klubbhuset medan du tar en liten båttur är helt uteslutet.

Håll hundar kopplade och under uppsikt.

I sopkärlen på slipplan får bara slängas hushållssopor. Upptäcker sophämtarna batterier, färgburkar, elskrot, mm tömmer de inte kärlen. Allt sådant får du ta med till återvinningscentralen.

Det är OK att umgås, spela musik och dansa, men stör ej omgivningen efter 22.00, fredag och lördag efter 24.00. Ljud av skrän och musik hörs långt. Ta hänsyn.

Vill du ha fest på hamnplan kolla först med styrelsen. Om festen är på kvällen är det du som är nattvakt – den ordinarie nattvakten behöver inte komma innan ni avslutat festen och städat färdigt.

Lite öl och vin går bra men inga fylleslag. Gällande andra droger, skadegörelse, hot, misshandel och kränkningar så gäller total nolltolerans.