Klubbhamnen

HAMNEN

I hamnen finns plats för drygt 110 båtar. Förtöjning sker vid Y-bommar, samt för de minsta båtarna, vid kajen. På pontonerna finns belysning, dricksvatten och eluttag.

På hamnplanen finns klubbhus, servicebrygga med mast- och motorkran, uppläggningsplatser för jollar, kanoter och master samt två bajamajor. 

Klubbhuset rymmer en mindre samlingssal, pentry, verkstad och förrådsutrymmen. I pentryt finns kylskåp och värmeplatta samt kallt och varmt vatten. Verkstaden är utrustad med hyvelbänk och arbetsbänk. Den maskinella utrustningen omfattar bl.a. en pelarborr.