Miljöpolicy

ÅDBK:s MILJÖPOLICY

ÅDBK:s verksamhet syftar till att ge dess medlemmar en meningsfull och stimulerande fritid med minsta möjliga miljöpåverkan. Båtklubben skall genom engagemang och intresse påverka kommande generationer i frågor om miljö och natur. Vi ska verka för en helhetssyn på vår miljöpåverkan.

Vi skall bedriva vår verksamhet med stort ansvar för miljön och för kretsloppstänkande.

Vi skall följa gällande lagstiftning samt tillämpa föreskrifter och övriga krav.

Samtliga medlemmar och deras gäster uppmanas att värna om vår miljö här vid Årstaviken. Samma gäller för vår klubbholme Lilla Korpmaren.

Alla medlemmar skall vara delaktiga. Ökad kunskap och medvetenhet om miljöfrågor hos samtliga klubbmedlemmar är en förutsättning för att förverkliga miljöpolicyn.

Vi ska i hela vår verksamhet värdera miljöåtgärder i ett långsiktigt perspektiv.

Miljöpolicyn genomförs praktiskt genom att vi sätter upp miljömål. Miljöarbetet ska regelbundet följas upp och utvärderas. Resultatet ska redovisas öppet.

Miljöarbetet ska vara en integrerad del av ÅDBK:s verksamhet och leda till ständiga förbättringar av miljöpåverkan.

Läs mer – hela miljöpolicyn (PDF)