Stadgar

STADGAR & REGLER

Klicka här för att läsa Årstadals Båtklubbs stadgar.
(1997-02-15, reviderade 2017-04-11)

Klicka här för att läsa Årstadals Båtklubbs hamn-, varvs-, och nattvaktsregler.
(Bilaga till stadgarna 2012-03-29.)