BAS

BAS

BAS – Båtunionens Administrativa System – hjälper klubben bland annat hantera sin hamn och sitt varv (båtplatser och ägare), schemalägga aktiviteter (till exempel vakthållning eller sjö- och torrsättning) samt avisera och registrera avgiftsinbetalningar.

I BAS-K kan du även finna information om vem som är ansvarig inom olika områden i båtklubben, vem som är ansvarig kassör, funktionärer, styrelse osv.

Logga in i BAS här.