Nattvaktsregler

Nattvaktsombuden informerar

Medlem med tilldelad hamnplats är skyldig att gå tre enkelpass eller två dubbelpass som nattvakt per säsong per hamnplats. Medlem med kanotplats går endast ett enkelpass.

Följande nattvaktsregler skall tillämpas:

  • Bevakning utföres av två personer per natt mellan 22:00 och 06:00
  • Bevakningsområdet omfattar hamn- och varvsområdet.
  • Vakten skall hålla uppsikt över Föreningens båtar, parkerade bilar och övrigt materiel. Vid eventuella stöldförsök, skadegörelse etc skall polisen omedelbart tillkallas. Vid nödläge har nattvakten, för att förebygga skador på personer och materiel inom bevakningsområdet, rätt att gå ombord på båtar inom Föreningens anläggning och vidta nödvändiga åtgärder. Ägarna till besökta båtar bör snarast meddelas på lämpligt sätt.
  • Bevakningsperioden fastställes av styrelsen tillsammans med nattvaktsombuden inför varje sommarsäsong.
  • Bevakningstillfällena fördelas av nattvaktsombuden inför varje säsong, varvid enskild medlem kan anföra personliga önskemål.
  • Medlem som önskar förändring i vaktschemat är själv ansvarig för att nattvaktsplikten uppfylls. Nattvaktsombuden skall alltid informeras om eventuella byten.
  • Medlem som under säsongen säljer sin båt är skyldig att utföra resterande nattvaktspass under påbörjad säsong*.
  • Medlem som uteblir från vaktpass, skall erläggas fastställd straffavgift*.

Ansvariga för verksamheten är nattvaktsombuden, som utses av årsmötet. Första nattvaktsombud ingår i styrelsen.

* Styrelsen kan befria medlem från straffavgift om styrelsen anser att giltigt skäl föreligger. Medlem skall tillskriva styrelsen om detta.

Det här inlägget postades i Gå nattvakt. Bokmärk permalänken.